PSYKOTERAPEUT ELLER PSYKOLOG?

«Men, si meg, hva er forskjellen mellom en psykoterapeut og en psykolog egentlig?» blir jeg spurt gjentatte ganger. Veldig godt spørsmål egentlig. Når du skal velge en trygg person som skal få i oppgave å lytte til dine innerste tanker, så er det legitimt å finne ut av hvem passer best til oppgaven: psykoterapeut eller psykolog?

  1. Arbeidsoppgavene:
  • psykologen driver med utredning, diagnostikk og behandling av pasienter. Mistenker du at du har en psykisk lidelse, kan det være lurt å oppsøke en psykolog. H*n vil kunne utføre og tolke tester, gi deg en diagnose som kan føre til hensiktsmessige tiltak og foreslå en tilpasset behandling.
  • psykoterapeuten derimot driver kun med behandling, ikke med utredning eller diagnostisering. Så om du har kun behov for behandling, men ikke for å bli utredet og diagnostisert, da er det kanskje en psykoterapeuten du trenger.

Når det er sagt, behandlingstilnærmingene som psykoterapeuten og psykologen benytter seg av kan være de samme, for eksempel: kognitiv terapi, narrativ terapi, psykodrama, osv… eller gestaltterapi i Norge, slik jeg driver med!

        2. Anerkjennelse:

  • psykolog er en beskyttet tittel som kun de som har fullført psykologistudiet på universitet kan benytte seg av.
  • psykoterapeut er ikke en beskyttet tittel. I praksis betyr det at hvem som helst kan utnevne seg psykoterapeut – også individer som ikke har noe terapiutdanning.

Hvis du vil oppsøke en psykoterapeut, er det med andre ord lurt å sjekke hva slags utdanning og erfaring de har. Det kan også være en god idé å sjekke om psykoterapeuten er medlem i en forening. Foreningen passer på at medlemmene sine følger etiske regler, forholder seg faglig oppdatert og får regelmessig veiledning av veiledere innenfor faget. Dette kan du se som en slags sikkerhetsnett, en kvalitetssikring både for klienten og terapeuten. Jeg er for eksempel medlem hos NGF som setter strenge krav i forhold til antall veiledningstimer og faglig oppdateringstimer jeg trenger for å kunne praktisere yrket mitt.

        3. Tilgjengelighet:

  • du trenger en henvisning fra fastlegen for å få en time hos psykolog i det offentlige og det er ofte lang ventetid
  • du trenger ikke henvisning til en psykolog som er privatpraktiserende  uten refusjon. De vil typisk ikke ha så lange ventetider men har ofte en høyere timesats enn psykologer med refusjon eller private psykoterapeuter
  • psykoterapeuter har ofte kort eller ingen ventetid og du behøver ikke noe henvisning. Du kan ta direkte kontakt med dem for å bestille en time.

 

Jeg håper at dette var oppklarende og at det hjelper deg å bestemme deg når du velger den riktige behandler for deg. Ønsker du individuell gestaltterapi er det bare å bestille time så kommer vi raskt i gang!

Jeg hjelper deg hvis du føler at følelser er ute av kontroll, eller du har andre behov for behandling.

Gestaltterapeut i Norge Pascale Coutanceau