Terapi eller coaching - gestaltterapi hjelper deg

LA OSS SNAKKE OM EVNERIKE KVINNER.

Monique de Kermadec «Den evnerike kvinnen»

Monique de Kermadec er en fransk psykoanalyst som er spesialisert innenfor feltet evnerikhet. 

Monique de Kermadec er selv en evnerik kvinne. Hun har skrevet flere bøker om det å være evnerik og her deler jeg med deg et intervju hun ga til det franske bladet Marie-Claire i forbindelse med utgivingen av hennes siste bok i oktober 2019 «Den evnerike kvinne». 

Hvorfor skrive en bok om evnerike kvinner? Var det ikke nok med en bok om evnerike voksne? Nei, sier Monique de Kermadec, det viser seg at evnerike kvinner opplever sin evnerikhet på en litt annen måte enn menn, ikke minst på grunn av oppdragelse eller samfunnsmekanismer som fortsatt bærer preg av kjønnsdiskriminering. 

Frykt ikke! Jeg har oversatt innlegget til norsk slik at alle kan få med seg denne meget interessante samtale. Oversettelsen kommer under lenken. 

Her finner du det opprinnelige innlegget fra Marie-Claire på fransk.

 

 

Hun er enestående, lidenskapelig, men redd for å bli avslørt fordi hun tror hun aldri er god nok.
De andre sier derimot at hun er «for mye»: for engasjert, for krevende…
Monique de Kermadec, psykoanalyst, spesialisert i intellektuell evnerikhet belyser temaet.
(Fritt oversatt av Pascale Coutanceau.)

«Dobbel forskjell, dobbel utfordring»

Det er undertittelen Monique de Kermadec, psykoanalyst spesialisert i intellektuell evnerikhet, gav sitt nye essay, Den evnerike kvinnen, som gis ut av Albin Michel 2. oktober. Kvinne og evnerik – to adjektiver som i samfunnet vårt hver for seg bærer med seg fordommer, og som fremkaller nye fordommer når de er bundet sammen med «og».

En empatisk, bestemt og krevende personlighet

Kvinner som eier en intellektuell evnerikhet opplever ikke sin tilstand på samme måte som menn med høy IQ. Det er fordi deres forskjellighet er ikke mottatt på samme måte i samfunnet. Også fordi deres kvinnelige særegenheter ikke er blitt tatt i betraktning: forskningsarbeid utført om evnerikhet «bærer preg av loven om at det maskuline har fortrinnsrett over det feminine» sier spesialisten.

Hva er disse særegenheter som tillater oss å identifisere en evnerik kvinne? Til tross for at de er alle enestående i deres måte å være evnerik på, uttrykker alle de kvinner som kommer til Monique de Kermadecs terapirom et behov for anerkjennelse, og for dype, lidenskapelige diskusjoner. I tillegg eier de en emosjonell intelligens, en urokkelig bestemthet, men en meget skjør selvtillit… De setter også kraftige krav, først til seg selv, og så til sine omgivelser.

Marie Claire : I dine forrige bøker viste dere interesse for alle evnerike personer. Hvorfor skriver du nå spesifikt om kvinners intelligens ?

Monique de Kermadec : Når vi snakker om kvinnelig intelligens, tenker vi med det samme på følsomhet, empati, en evne til medfølelse for andre, eller intuisjon. Men aktuell forskning viser at det er lite forskjell når det gjelder den maskuline og den feminine hjernens drift. Forskjellene i intelligens handler mer om sosial sammenheng, miljøet, eller om foreldre har lagt veldig trykk på at en kvinne må oppføre seg på en bestemt måte kontra menn i oppdragelsen av sine døtre…

Vi har ofte snakket om evnerike uten å skille mellom kjønn. Men det viser seg at kvinner ikke responderer på samme måte som menn på samfunnets krav, der mekanismer som gjelder vellykkethet fortsatt bærer preg av kjønnsdiskriminering. Det finnes store forskjeller mellom menn og kvinner i hvordan de opplever tilstanden sin.

Du har for eksempel lagt merke til at en evnerik kvinne lider mer enn en mann med høy potensial. Hvordan kan det forklares?

For det første finnes det evnerike mennesker, kvinner og menn, som ikke lider. Det er fordi deres annerledeshet tidlig ble betraktet på en positiv måte i miljøet deres, de har med andre ord fått gode vilkår for å utvikle evnene sine.

De som ikke ble identifisert i barndommen eller de som levde i omgivelser der deres annerledeshet ble negativt mottatt kan lide under det. Og evnerike kvinner gjør det mer. De opplever sin annerledeshet på en mye mer intens måte enn evnerike menn. De vil søke å glede andre, tilpasse seg. For å gjøre det vil de oppføre seg slik andre forventer. De vil bygge et slags « falskt selv ». De vil vike litt fra den de virkelig er fordi de frykter å ikke bli likt når de er seg selv. Det medfører selvsagt at de lider.

Du snakker også om en bedragerfølelse som evnerike kvinner lider av…

Når en kvinne er klok og flink, er hun ekstra krevende mot seg selv. Hun kan ha flere diplomer, likevel vil hennes kravtørst få henne til å tvile og miste selvtillit. Hun tenker at hun ikke har alt det som skal til for å gjennomføre oppdraget sitt. Hun er også redd for at andre vil oppdage at hun mangler den nødvendige kompetansen knyttet til ansvaret hun har.

Er evnerike kvinner og menn stemplet med de samme fordommer ?

Evnerike menn og kvinner er oppfattet på forskjellige måter. En bestemt mann blir sett på som en leder, men en bestemt kvinne er aggressiv. En mann har selvtillit, kvinnen er arrogant. En mann står på, en kvinne er sta. En mann overveier, men en kvinne er ubesluttsom.

Hva er da hennes forsvarsvåpen ?

Først: å kjenne seg selv. I Frankrike har vi snakket om evnerikhet siden 94-95. Vi begynte å snakke om barn, og etterhvert om voksne. De voksne ble ikke identifisert da de var barn. Ofte finner de ut at de kan være evnerike når deres egne barn blir testet.

Deterdadeforstårsinegenannerledeshet,og endeligkansetteordpåden.Deterførstnårvi setter ord på det at vi forstår bedre hvordan andre fungerer. Vi forventer ikke at andre er lik oss. Og da kan vi tilpasse oss. Så først, bli kjent med seg selv.

Og så må man bygge opp selvtilliten, for å fjerne frykten for å bli avvist eller ikke bli likt for den de er.

Den evnerike kvinne i parforholdet

Hvordan håndterer den evnerike kvinne sine kjærlighetsforhold?

Dette spørsmålet stilles ofte fordi man lurer på om en evnerik kvinne trenger å være sammen med en evnerik person for å være lykkelig. Hvis paret trenger en viss harmoni, betyr ikke det at de behøver dele akkurat samme IQ. Harmonien avhenger av felles verdier og felles interesser som kan forsterke den, ikke å vite om han eller hun har flere IQ. poeng enn sin partner

Tross alt er det åpenbart at evnerike kvinner legger mye i å komme i kontakt gjennom det talte ord og samtaler. Hvis de har en partner som er lite flink til å sette ord på det han opplever, det han føler og det de som par deler, kan de evnerike kvinnene føle seg frustrerte.

Og hva med sex?

Alt, absolutt alt forhandles via det talte ord for den evnerike kvinnen. Til og med sex. For at sexen skal være god, må paret først møtes gjennom språket.

Er parforholdet preget av at hun setter store krav til seg selv ?

Den evnerike kvinne setter høye krav til seg selv og til sitt forhold. Hun sanser veldig fort det som burde være og som mangler, det som burde bli gjort og det som ikke blir gjort. Hennes partner kan da tenke: «Det er vanskelig å leve sammen med henne. Jeg gjør aldri nok».

Menivirkelighetenserjegatmangekvinnerviseremosjonellintelligens ogeristandtilålatvilen komme partneren til gode. De hjelper partneren å bedre forstå hvordan en evnerik kvinne fungerer.

Å forstå en evnerik kvinne
Hvilke kritikk møter hun av omgivelsene?

Kritikken som kommer igjen og igjen er: «Du er for mye». «Du er for følsom», «Du er for kravstor»…

Det som er merkbart hos den evnerike kvinnen er intensiteten som hun legger i det hun gjør. Hun kan miste behovet for å drikke og spise i tre dager fordi hun engasjerer seg i noe. Hun kan starte en krig for å forsvare sine verdier – fordi verdier er så grunnleggende for henne. Dersom personen foran henne svarer henne på en enkel måte, vil den evnerike respondere med: «Når du sier det, tenker jeg på det, og når jeg tenker på det, så stilles følgende spørsmål…» Og igjen blir hun anklaget for å være for intens.

Og så blir hun anklaget for å ikke være der man forventer av henne, der hun «burde være». Hun vil fremstå kravstor, kald, aggressiv, viljestyrt… Men nei! Hun er rett og slett engasjert i det hun gjør.

Du er selv evnerik. Du dediserer boken til «alle menn» i ditt liv. Hvorfor?

Fordi alle sammen har påvirket meg positivt. Min far var helt fra starten en viktig alliert. Man må spørre seg selv: «Har min far prøvd å låse meg i bestemte kvinnelige stereotyper? Eller gav han meg en viss frihet? Har han oppmuntret meg til å starte en lang utdanning?»

Det har også vært lærere som har gitt meg råd, samtidig som de ga meg valgfrihet. Og etter det kjærlighetsforhold… Det viktigste er å se hvor mye den andre respekterer den vi er, hvor mye han gir oss av den valgfriheten som vil tillate oss å utnytte vårt potensiale.

Hvilken vesentlig råd vil du gi disse kvinner ?

At de tør å være seg selv. At de tør å ikke skjule sine evner. Enten evnene er knyttet til deres kognitiv intelligens og blir påvist av IQ.-tester, eller knyttet til kunstnerisk, kreativ eller sportslig evner… Vil vi virkelig begrense det å være evnerik til et IQ.-tall?