Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en tilnærming innenfor psykoterapiretningen, på lik linje med psykoanalyse eller kognitiv terapi. 

Det er en form for samtaleterapi som hjelper deg å utvikle bevissthet og forståelse for dine følelser, behov, tanker og reaksjonsmønstre. Det legges vekt på å styrke din handlekraft, selvfølelse og selvstøtte. I motsetning til andre former for terapi som er mer medisinsk orientert og som baserer seg på diagnostikk.

På den måten kan vi si at gestaltterapi er en humanistisk og helhetlig terapiform hvis mål er å bidra til bedre psykisk helse samt bedre livskvalitet. Helhetlig fordi vi tar i betraktning hele personen under behandlingen: kropp, følelser og tanker.

Gestaltterapirommet er en utviklingsarena der du kan føle deg trygg nok til å utforske utrygge tanker, følelser eller situasjoner som du ønsker å endre. For et vellykket terapeutisk samarbeid er det viktig at både du har lyst til å engasjere deg i et terapiforløp og at jeg har tro på min egen metode – og det har jeg! Sammen kan vi skape tryggheten og tilliten som trengs for å støtte deg i din utvikling. Behandlingen tar alltid utgangspunkt i det som opptar deg der og da når vi møtes.

Lurer du på hva er forskjellen mellom en gestaltterapeut og en psykolog, så kan du lese mer her.

Når bør man kontakte en gestaltterapeut

Det er vanligst å oppsøke en gestaltterapeut når du har det vondt i livet ditt og ønsker en endring. Du kan ønske å endre noe ved deg selv:

  • vonde følelser: depresjon, angst, sorg, traumer, utmattelse, emosjonell berg-og-dalbane…
  • dårlig selvbilde: lav selvtillit, , dårlig selvfølelse, bedragerfølelse…
  • mangel på mening, mangel på retning, mangel på kontroll
  • avhengighet
  • psykosomatiske symptomer: for eksempel migrene, vondt i magen, muskelspenning, osv…

Eller å endre en vanskelig situasjon du befinner deg i:

  • Utilfredsstillende relasjoner med andre: samboer, søsken, barn, foreldre, sjef, osv…
  • livskrise: skilsmisse, barna som flytter ut, konflikter på arbeidsplassen, osv…

Det er også vanlig å oppsøke en gestaltterapeut når du har det bra i livet ditt og ønsker å ha det enda bedre ved å tydeliggjøre hvem du er, hva dine drømmer er, hvordan du kan oppnå dem, osv… «Kjenn deg selv», stod det på orakeltemplet i Delfi. Gestaltterapi er et utmerket selvutviklingsverktøy.

Hvor får du hjelp? – Bestill time hos oss og vi kan møte deg i de flotte lokalene her i Arendal, eller via telefon eller skjermmøte der du er. 

Alle behandlinger er basert på en gestaltterapeutisk tilnærming.