Ulike former for behandling:

Gestaltterapi

Du trenger ikke lenger møte opp fysisk for å snakke med en gestaltterapeut. Nå kan du også få samtale med meg via skjermmøte (enkel oppkopling), på mobil og via tekstmeldinger. 

Av og til er det godt å kunne snakke med noen – uten å måtte reise dit. Men du kan også komme til mitt lokale. Du er fri til å velge.

Hvis du har opplevd å ikke føle deg sett av tidligere terapeuter, kan det være at jeg er en god match for deg!

Du er velkommen til å treffe meg ansikt til ansikt – på skjermen.

Når er det lurt å kontakte en gestaltterapeut?

Noen trenger «bare en å snakke med», mens andre har det vondt og ønsker en endring. I begge tilfellene føles det godt å ha en samtale med en gestaltterapeut. Sammen med terapeuten kan du bearbeide uforløste situasjoner, handlinger eller egne følelser som preger deg og gjør livet ditt vanskelig.

Det er en god idé å snakke med en gestaltterapeut når du ønsker å ta tak i:

 • vonde følelser: angst, sorg, traumer, utmattelse, emosjonell berg-og-dalbane…
 • dårlig selvbilde: lav selvtillit, , dårlig selvfølelse, bedragerfølelse…
 • mangel på mening, mangel på retning, mangel på kontroll
 • avhengighet
 • psykosomatiske symptomer: for eksempel migrene, vondt i magen, muskelspenning, osv…

Når du trenger støtte for å komme deg gjennom en vanskelig situasjon i livet ditt:

 • utilfredsstillende forhold med omgivelsene: samboer, søsken, barn, foreldre, sjef, osv…
 • dødsfall
 • skilsmisse
 • barna som flytter ut
 • konflikter på arbeidsplassen, osv…

Tematikker jeg diskuterer gjerne i terapi: neurodivergence, evnerikhet, kjønnsidentitet.

Men også når du har det bra og ønsker å være en mer utviklet versjon av deg selv:

Det er vanlig å oppsøke en gestaltterapeut når du har det bra i livet ditt og ønsker å ha det enda bedre ved å tydeliggjøre hvem du er, hvilke valg du har, hva dine drømmer er, hvordan du kan oppnå dem, osv… «Kjenn deg selv», stod det på orakeltemplet i Delfi. Gestaltterapi er et utmerket selvutviklingsverktøy.

Hvor får du hjelp?
Bestill time hos meg og jeg kan møte deg i de flotte lokalene her i Arendal, eller via telefon eller skjermmøte der du er. Du kan også ta kontakt på telefon eller på e-post.

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi, på lik linje med psykoanalyse eller kognitiv terapi. Den ble utviklet av Fritz Perls i USA i 1942.

Det er en form for samtaleterapi som hjelper deg å utvikle bevissthet og forståelse for dine følelser, behov, tanker og reaksjonsmønstre. Det legges vekt på å styrke din handlekraft, selvfølelse og selvstøtte. I motsetning til andre former for terapi som er mer medisinsk orientert og som baserer seg på diagnostikk.

På den måten kan vi si at gestaltterapi er en humanistisk og helhetlig terapiform hvis mål er å bidra til bedre psykisk helse samt bedre livskvalitet. Helhetlig fordi vi tar i betraktning hele personen under behandlingen: kropp, egne følelser og tanker. Dette er en grunnleggende teori i gestalt. Gestaltterapeuten ser hele klienten.

Gestaltterapirommet er en utviklingsarena der du kan føle deg trygg nok til å utforske utrygge tanker, emosjoner eller situasjoner som du ønsker å endre.

I gestaltterapi bruker man gjerne kreative måter for å fremme innsikt, slik som bevegelse, tegning, rollespill, mm. når klienten er åpen for det.

For et vellykket terapeutisk samarbeid er det viktig at både du har lyst til å engasjere deg i et terapiforløp og at terapeuten har tro på metoden h*n bruker – og det har jeg! Jeg har sterk tro på gestaltterapi da jeg har mange gode erfaringer med den. Sammen kan vi skape tryggheten og tilliten som trengs for å støtte deg i din utvikling. Behandlingen tar alltid utgangspunkt i det som opptar deg der og da når vi møtes.

Det er også forskjell på en gestaltterapeut og en psykolog. Det handler blant annet om utdanning.

Hvordan velge din gestaltterapeut?

Tre ting er viktig for å sikre god terapi:

 1. at terapeuten har en godkjent utdanning
 2. at terapeuten følger kravet for regelmessig profesjonell faglig oppdatering
 3. at terapeuten møter sine klienter med riktig holdning.

I Norge er det 2 skoler som gir godkjent utdanning i gestaltterapi: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo og Gestaltakademiet i Kristiansand. Det finnes også 2 foreninger knyttet til gestaltterapi i Norge: Norsk gestaltterapeutforening og Forening for Gestaltterapeuter. Foreningene sørger for god praksis for gestaltterapeuter. Begge to er knyttet til Norsk Forbund for Psykoterapi. Jeg studerte til gestaltterapeut i Oslo.

Foreningene sørger for at medlemmene sine går ofte nok på veiledning, på kurs og holder seg faglig oppdatert. Å velge en gestaltterapeut som er medlem av en forening er en kvalitetssikring for klienten. Står det «gestaltterapeut MNGF» ved siden av terapeutens navn, betyr det at vedkommende er medlem av Norsk gestaltterapeutforening.

Forholdet mellom terapeuten og klienten er også en grunnleggende faktor for en vellykket terapi ifølge forskningen. Å møte klienten med tillit, autentisitet og et ubetinget positivt syn er essensielt for å etablere et trygt terapeutisk allianse. Det at terapeuten har tro på sin metode er også en vesentlig faktor.

Gestaltterapeut eller psykolog?

Den største forskjellen mellom en psykoterapeut og en psykolog er arbeidsoppgavene:

 • psykologen har studert psykologi på universitetet og driver med utredning, diagnostikk og behandling av pasienter. Mistenker du at du har en psykisk lidelse, kan det være lurt å oppsøke en psykolog. H*n vil kunne utføre og tolke tester, gi deg en diagnose som kan føre til hensiktsmessige tiltak og foreslå en tilpasset behandling. En psykolog kan også være psykoterapeut.

 • psykoterapeuten har studert en spesifikk tilnærming innenfor psykoterapiretningen og driver kun med praksisen av den tilnærmingen som behandling. Ikke medikamentell behandling. Innen gestalt blir ofte behandlingen i form av en samtale. Om du har kun behov for å snakke med noen, da kan en psykoterapeut være riktig valg for deg. En psykoterapeut kan også være psykolog.

Den andre er tittelen:

 • psykolog er en beskyttet tittel som kun de som har fullført psykologistudiet på universitet kan benytte seg av.

 • psykoterapeut er ikke en beskyttet tittel. I praksis betyr det at hvem som helst kan utnevne seg psykoterapeut – også individer som ikke har noe terapiutdanning. Avhengig av hvilken skole man går på kan gestaltterapiutdanningen gi godkjente studiepoeng og rett til studielån (slik som Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo som er en privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett).

Faller ditt valg på å oppsøke en psykoterapeut er det med andre ord lurt å ha høye krav og sjekke hva slags utdanning og erfaring de har (og om de er knyttet til en forening, se over). Det kan også være en god idé å sjekke hvilken metode eller tilnærming terapeuten bruker: kognitiv terapi, narrativ terapi, psykodrama, osv…eller gestaltterapi i Norge. Alt etter hva du trenger og hva du føler er riktig for deg (se under).

Den siste forskjellen er ganske betydningsfylt når man har det vondt i livet, tilgjengelighet:

 • psykoterapeuter har ofte kort eller ingen ventetid og du behøver ikke noe henvisning. Du kan ta direkte kontakt med oss for å bestille en time.
 • du trenger en henvisning fra fastlegen for å få en time hos psykolog i det offentlige og det er ofte lang ventetid (det kan ta flere måneder!)
 • du trenger ikke henvisning til en psykolog som er privatpraktiserende uten refusjon. De vil typisk ikke ha så lang ventetid men har ofte en høyere timesats enn psykologer med refusjon eller private psykoterapeuter.

Hvorfor velge gestaltterapi?

Gestaltterapi er bare én retning innen psykoterapifeltet. Det er mye annet du kunne velge for et terapeutisk arbeid: kognitiv terapi, narrativ terapi, psykodrama, psykoanalyse, osv… Så hvorfor velge akkurat gestaltterapi? Forskjellen mellom tilnærmingene ligger i metoder, målet og menneskesynet.

Du velger gestaltterapi når:

 • det gir mening for deg å jobbe med det som er levende i deg her og nå, i øyeblikket
 • du tenker at mennesket er mer enn handlinger, tanker og følelser
 • du er opptatt av sansene, det bevisste og det ubevisste, og relasjoner 
 • du liker tanken på å kunne bruke bevegelse, tegning og andre kreative uttrykk for å utforske det som skjer i deg, og i møte mellom deg og andre mennesker
 • du er opptatt av å leve mer i øyeblikket, i nuet
 • du ønsker å foreta egne valg i livet, bevisst og hensiktsmessig
 • du ønsker en bedre utviklet evne til å se dine egne mønstre, atferd og reaksjoner til ytre stimuli

Tenker du at gestaltterapi er noe for deg? – Bestill time hos meg og jeg kan møte deg i de flotte lokalene her i Arendal, eller via telefon eller skjermmøte der du er. Du kan også ta kontakt på telefon eller på e-post.