Parterapi Arendal, Agder og Sørlandet

Parterapi

Hva er parterapi?

Parterapi er en samtaleform der terapeuten tar imot to mennesker samtidig som ønsker å forbedre forholdet sitt.

Parene som kommer til meg ønsker vanligvis:

  • å kommunisere bedre: å uttrykke seg tydeligere overfor hverandre, å bli lyttet til
  • å lære å løse og håndtere konflikter
  • å få bedre selvtillit og selvfølelse: hvem er jeg alene og i parforholdet? Hva vil jeg? Hva er viktig for meg? Hvordan våger jeg å være mer meg selv sammen med den andre?
  • å forbedre samarbeidet rundt parets felles prosjekter (hus, barn, bedrift, ferie…)

Når bør vi gå i parterapi?

I oppstartfasen:

Noen kommer tidlig i forholdet for å gi hverandre et godt og trygt grunnlag. Vi ser på dynamikken og kommunikasjonen mellom dem. Vi setter ord på hva som gjør paret sårbart, og på hva som gjør paret sterkt. Vi retter fokus på det som beriker forholdet. Ikke vent til krisen inntreffer: Lær å være deg selv sammen med hverandre i et trygt parforhold fra starten av!

Når krisen inntreffer:

Noen kommer når paret er midt i en krise og vet ikke hvordan de kan komme seg ut av den. Eller strever med det. Sammen prøver vi å tydeliggjøre det som er for å hjelpe dere å bli mer klar over hva dere ønsker i livet, både som enkeltindivid og som par. 

Når forholdet tar slutt:

Noen ønsker parterapi selv om forholdet er slutt. Behovet for å etablere en annen type forhold mellom dem melder seg og de vil ha hjelp for å bygge en ny relasjon basert på andre premisser. Da jobber vi ofte med temaer som kommunikasjon, tillit og samarbeid. 

Er parterapi kun for kjærestepar?

Som oftest når vi snakker om parterapi, tenker vi på kjærestepar. Og det er jo også dem som oppsøker meg oftest. Men alle typer par kan egentlig komme i parterapi:

  • søskenpar
  • foreldre og barn
  • vennepar
  • kolleger

Jeg prøver alltid å gi deg en time så raskt som mulig.

Velkommen til parterapi i Arendal. Du er velkommen fra hele Agder og Sørlandet!

Book time online