Parterapi Arendal, Agder og Sørlandet

Parterapi

Hva er parterapi?

Parterapi er en samtaleform der terapeuten tar imot to mennesker samtidig som ønsker å forbedre forholdet sitt.

Parene som kommer til meg ønsker vanligvis:

  • å kommunisere bedre: å uttrykke seg tydeligere overfor hverandre, å bli lyttet til
  • å lære å løse og håndtere konflikter
  • å få bedre selvtillit og selvfølelse: hvem er jeg alene og i parforholdet? Hva vil jeg? Hva er viktig for meg? Hvordan våger jeg å være mer meg selv sammen med den andre?
  • å forbedre samarbeidet rundt parets felles prosjekter (hus, barn, bedrift, ferie…)

Hvis dere har opplevd å ikke føle dere sett av tidligere terapeuter, kan det være at jeg er en god match for dere!


Bestill time nå

Når bør vi gå i parterapi?

I oppstartfasen:

Noen kommer tidlig i forholdet for å gi hverandre et godt og trygt grunnlag. Vi ser på dynamikken og kommunikasjonen mellom dem. Vi setter ord på hva som gjør paret sårbart, og på hva som gjør paret sterkt. Vi retter fokus på det som beriker forholdet. Ikke vent til krisen inntreffer: Lær å være deg selv sammen med hverandre i et trygt parforhold fra starten av!

Når krisen inntreffer:

Noen kommer når paret er midt i en krise og vet ikke hvordan de kan komme seg ut av den. Eller strever med det. Sammen prøver vi å tydeliggjøre det som er for å hjelpe dere å bli mer klar over hva dere ønsker i livet, både som enkeltindivid og som par. 

Når forholdet tar slutt:

Noen ønsker parterapi selv om forholdet er slutt. Behovet for å etablere en annen type forhold mellom dem melder seg og de vil ha hjelp for å bygge en ny relasjon basert på andre premisser. Da jobber vi ofte med temaer som kommunikasjon, tillit og samarbeid. 

Par med spesielle utfordringer

Autisme, Asperger, evnerikhet, ADHD, m.m. kan påvirke et parforhold på mange måter: misforståelser, overtilpasning og utmattelse kan veie tungt på forholdet. Parterapi egner seg godt til atypiske par der den ene eller begge to har slike vansker. Da er det ekstra viktig å møte en terapeut som har god kunnskap om utfordringene knyttet til disse tilstandene. En som forstår at paret møter litt annerledes utfordringer enn nevrotypiske par. Det er vesentlig å ikke bagatellisere disse utfordringene da de ofte forsterker problemene som paret har ellers.

Pascale Coutanceau har erfaring med atypiske par. Tematikker hun diskuterer gjerne i terapi: neurodivergence, evnerikhet, kjønnsidentitet.

Bestill gjerne en time med henne her:

Book time online

Er parterapi kun for kjærestepar?

Som oftest når vi snakker om parterapi, tenker vi på kjærestepar. Og det er jo også dem som oppsøker meg oftest. Men alle typer par kan egentlig komme i parterapi:

  • søskenpar
  • foreldre og barn
  • vennepar
  • kolleger

Jeg prøver alltid å gi deg en time så raskt som mulig.

Velkommen til parterapi i Arendal. Du er velkommen fra hele Agder og Sørlandet!

Book time online