Evnerikhet

Hva er evnerikhet?

Evnerik, filokognitiv, høy potensial, høy læringspotensial, høy intelligens… Det mangler ikke av begreper for å beskrive disse mennesker som har en usedvanlig kapasitet til å lære mye og fort. Men hva betyr det egentlig å være evnerik ? Og hvordan vet du om du er det?

Hvis du har opplevd å ikke føle deg sett av tidligere terapeuter, kan det være at du er evnerik, og da er jeg kanskje en god match for deg!

Er du evnerik? Test deg selv.

Begrepet evnerik er her brukt i en pedagogisk-psykologisk sammenheng og beskriver en gruppe mennesker som har evner utover det normale. Evnerike mennesker har større hjernekraft enn gjennomsnittet og tenker på en litt annen måte enn gjennomsnittet. Deres hjerne er bygget på en slik måte at læring, prosessering (analysering, bearbeiding, omdanning…) og skaping blir intensivert. 

Å være evnerik er å være et menneske med ekstra hjernekraft.

Når det er sagt så er det ikke alle evnerike mennesker som føler at de har ekstra hjernekraft. Langt ifra. Kanskje fordi mange sammenligner seg med mange berømte evnerike som Einstein eller Da Vinci. I virkelighet er det de færreste som blir berømt og utretter noe som forandrer verden. De fleste evnerike lever et rolig liv i anonymitet.

Hvor stor prosent av befolkningen er evnerik? Svaret er avhengig av hvordan man definerer evnerikhet og hvordan man måler det, i tillegg til hvilken grense man bruker, så man kan finne mange forskjellige tall… Hvis man bestemmer at alle med en IQ av 125 eller over er evnerike, da er cirka 5 prosent av befolkningen evnerik. Men siden IQ måler kun intellektet (og for eksempel ikke emosjonelle eller relasjonelle eller kreative evner, for å bare nevne noen…), man kan anta at ca 10% av befolkningen er evnerik. Noen fagfolk bruker 130 som grense mellom ikke-evnerik/evnerik, andre går så lavt som 115. Vi må huske at disse tallene ikke finnes i virkeligheten og at dermed blir det alltid en gråsone mellom ikke evnerik/evnerik. 

Å være evnerik blant ikke-evnerike mennesker kan sammenlignes med å ha en Formel 1 motor under panseret samtidig som du får kun lov til å kjøre i 60-sone… Det kan være mildt sagt frustrerende

Å være evnerik og vokse opp blant ikke-evnerike uten å bli anerkjent som evnerik kan sammenlignes med å bli tvunget til å lære å kjøre en bil mens du egentlig sitter på en motorsykkel uten at hverken læreren eller du er klar over det:  forvirring og selvtvil dukker opp. Og etterhvert kan lav selvfølelsedårlig selvtillit og en følelser av å ikke høre til blomstre. 

Derfor kan det å være evnerik skape ekstra spenninger som gjør det nødvendig å oppsøke en terapeut eller en coach/mentor med kunnskaper om evnerikhet for å få riktig støtte. Ikke minst når du er evnerik og har andre utfordringer i tillegg, slik som lærevansker, diagnoser (ADHD, Asperger, osv…) eller traumer. 

«That’s why I think if a person, a gifted woman, is going to seek help from a therapist, the first she has to do is educate herself about giftedness. That is critical. And then she has to educate her therapist about giftedness, because very, very few mental health practitioners know the first thing about it.»

Kathleen Noble

Hva kjennetegner evnerike mennesker?

OBS! Det er ikke nødvendig å gjenkjenne seg i alt på listen for å være evnerik.

 • Elsker å tenke
 • Høy følsomhet, tynnhudet, tar alt personlig, gråter lett…
 • Intensitet – for mye… for snill, for pirkete, for rask, for aktiv, for sensitiv, for høylytt, osv…
 • Høy sensitivitet til lyd, lys, smak, lukt og berøring
 • Stor nysgjerrighet
 • Stor fantasi, mye kreativitet
 • Observerer mye, legger merke til små detaljer
 • Mange interesser, hopper lett fra en interesse til en annen
 • Kan gjøre flere ting samtidig: skrive og snakke, følge to samtaler samtidig, dagdrømme og lytte…
 • Søker kontakt med mennesker som er eldre enn seg selv
 • Utholdenhet, sterk fokus hvis interessert i noe
 • Opptatt av at ting gir mening
 • Mye humor (ofte ikke forstått av andre)
 • Fort frustrert hvis ikke noe utløp for egne idéer og prosjekter
 • Opptatt av rettferdighet, likeverd, moralske spørsmål…
 • Respekterer gjerne meningsfulle regler, men setter spørsmålstegn med meningsløs autoritet
 • Opptatt av idealisme, altruisme, medfølelse
 • Høy prosessering og problemløsningskapasitet
 • Rask læring
 • Spesifikk læremåte særlig i matte og lesing
 • Lærte å lese tidlig
 • Bredt ordforråd
 • Utmerket hukommelse
 • Glad i pusslespil, siffre, sudoku, kryssord…
 • Perfeksjonist med mye selvinnsikt og tvil, frykt for å feile

Mest av alt :

 • De føler seg ofte ensomme
 • De har lav selvfølelse/dårlig selvtillit

Hvordan vet du om du er evnerik?

Gjenkjente du deg i mange av særtrekkene over? Lurer du på om du kan være evnerik? Eller om dine barn kan være det?

Her kan du lese mer om evnerike kvinner.

Ta kontakt med meg, så finner vi ut av det sammen.

Jeg har følgende videreutdanning om evnerikhet:

 

«People might be scared or intimidated of gifted people because of our societal stereotypes that the gifted are somehow above everyone, and that’s not the case. A gifted person is not a morally superior human being, necessarily.»

Mary Rocamora