SELVTEST: ER DU EVNERIK?

OBS! Les dette før du tar testen.

Testen er basert på Mary Rocamoras selvtest. 

Denne testen er kun en pekepinn.

Du behøver ikke gjenkjenne deg i alle punktene for å være filokognitiv/evnerik.

Det er også viktig å ta høyde for at de fleste filokognitive mennesker er dyktige kameleoner som mestrer kunsten av å tilpasse seg familiens, venners eller samfunnets forventninger. Prøv dermed å koble deg til ditt autentiske selv for å svare på spørsmålene.


1. Generelle særtrekk : 

 • Har du et bred ordforråd ?
 • Har du flere talenter ?
 • Har du så mange interesser og evner at det er vanskelig for deg å fokusere på kun én på en tilfredsstillende måte ? 
 • Er humoren din litt sær?
 • Klarer du å underholde deg selv uten ekstern drahjelp ?
 • Viser du kreativitet i alt det du foretar deg ?
 • Har du bestandig behov til å utvikle evnene dine? Har du alltid lyst til å lære noe nytt?
 • Lærer du raskt? Føler du at du forstår ting fortere enn andre?

2. Enteleki :

«Derived from the Greek word for having a goal, entelechy is a particular type of motivation, need for self-determination, and an inner strength and vital force directing life and growth to become all one is capable of being. Gifted people with entelechy are often attractive to others who feel drawn to their openness and to their dreams and visions. Being near someone with this trait gives others hope and determination to achieve their own self-actualization.» (Deirdre Lovecky, «Warts and Rainbows: Issues in the Psychotherapy of the Gifted», Advanced Development, Jan., 1990)

 • Er du drevet av en indre visjon av meningen med livet ditt? Har du en drøm som sluker opp all din energi? 
 • Er du meget motivert til å bli alt det du er i stand til? 
 • Er du veldig engasjert i å forme din egen skjebne? 
 • Fortsetter du å tro på deg selv og din visjon selv når ingen annen tror på det? 
 • Er andre tiltrukket av visjonen din og ønsker å bidra til den? 
 • Kjeder du deg lett når ting ikke gir mening til deg?

3. Høy stimulerings områder : 

(part of the Theory of Emotional Development of Kazimierz Dabrowski), which determine developmental potential:

«The forms of `overexcitability’ are particularly prominent in the gifted and creative because there we find a higher level of energy and capacity for sustained effort; enhanced differentiation and aliveness of sensual experience; greater avidity for knowledge, discovery, and attitude of questioning and questing; greater vividness of imagery, richness of associations, and capacity for detailed visualization, and greater depth and intensity of emotional life. One may think of these five forms of overexcitability as the substrate of giftedness and creative talent.» (Piechowski, Silverman, Cunningham, & Falk, 1982)

3.1. høy psykomotorisk stimulering:

 • Er du veldig energisk?
 • Er du glad i intens fysisk aktivitet og bevegelse? 
 • Er du impulsiv?
 • Har du tics?
 • Er du alltid aktiv, alltid parat, ute av stand til å slappe av? 
 • Snakker du veldig stakkåndet? 
 • Er du arbeidsnarkoman?

3.2. høy sensitivitet:

 • Er du ofte berørt til tårer av musikk eller kunst? 
 • Har du en tendens til å spise eller drikke for mye fordi det gir deg intens glede? 
 • Er du tiltrukket av nye sanseerfaringer (mat, musikk, erotisme, miljøendringer…)? 
 • Når du husker en hendelse, husker du også sanseuttrykkene knyttet til den?  
 • Kan det bli for mye lys, lyd, lukt for deg? Er du sensitiv til klær eller merkelapper som klør?

3.3. høy intellektuell stimulering : (Må ikke blandes med høy intelligens, mange høy intelligente mennesker er for eksempel ikke glad i intellektuelle utfordringer eller aktiviteter) 

 • Setter du alltid spørsmålstegn ved alt? 
 • Liker du å utforske en bred mangfold av teorier og idéer? 
 • Liker du forskning, analyse og teoretisk tenkning? 
 • Fører problemløsning til en stor tilfredsstillelse? 
 • Liker du pusslespill, sudoku, kryssord, mm…?

3.4. høy fantasi stimulering :

 • Skriver du, snakker du, tenker du eller drømmer du billedlig? 
 • Pynter du på virkeligheten for å gjøre slutten skarpere eller morsommere? 
 • Bruker du et stort mangfold av metaforer, bilde- og uttrykksassosiasjoner når du snakker? 
 • Underholder du deg selv bestandig med private jokes og vitser som andre ikke helt forstår? 

3.5. høy følelsesmessig stimulering :

 • Er du veldig følsom? Opplever du at dine følelser går i berg-og-dal bane?
 • Føler du stemningen når du går inn i et rom?
 • Føler du at du har dypt emosjonell tilknytning til andre? 
 • Er dine følelser så dypt at de fører deg til eksistensielle betraktninger? 
 • Er du ekstremt preget av bekymring og angst eller sliter du med depresjon? 

4. Høy intelligens

Gifted adults differ intellectually from others. They are more sophisticated, more global thinkers. In addition, they have the capacity to generalize… They can grasp difficult concepts and phenomena. Their imagination and creativity are often incomprehensible to the average person… they have the ability to predict consequences… and foresee problems which are likely to occur. Gifted adults are able to see the pattern of development and growth, and therefore will recognize a trend. This allows them to predict and, by certain actions, to influence the trend.» (Annemarie Roeper, «Gifted Adults: Their Characteristics and Emotions», Advanced Development, Jan. 1991)

 • Tenker du selvstendig? Individualistisk? Er du en mentalt selvforsynt tenker? 
 • Tenker du utenfor boksen? Bidrar du med enestående og interessante perspektiver?
 • Er du en intuitiv person som viser både innsikt og framsyn? 
 • Er du nysgjerrig og utforskende? 
 • Er du smidig med ord?
 • Liker du intense samtaler? 
 • Har du god hukommelse? 
 • Kan du arbeide med et usedvanlig stort antall mental data?

5. The Search for Truth 

«Those of us who are contemplative from the heart cannot tolerate the idea that life is accidental, purposeless, directionless. Therefore, we are faced with two alternatives: to erect and inhabit belief systems so as to posit meaning and purpose, or to cultivate the capacity to feel and experience life directly, and allow it to teach us its secrets, in accordance with our level of development.»(Mary Rocamora, director of The Rocamora School)

 • Har du et inneboende ønske om å forstå naturen av og meningen med livet? 
 • Har du lest mye om sinnets natur, eller drevet med meditasjon, slik at du kunne erfare sinnets natur på en direct måte? 
 • Er du tiltrukket av eller lengter du etter spirituelle opplevelser som vil gi deg en dypere forståelse?  
 • Er du opptatt av døden og sannsynligheten for nær-døden opplevelser? 
 • Er du bestemt på å bidra på en menigsfull måte mens du lever? 
 • Vekker moral og rettferdighet intense følelser i deg? 

6. “Indre kraft” 

(from psychologist Kazimierz Dabrowski) «… the autonomous factor enables the individual to transcend the limitations of both heredity and environment through self-determination. The autonomous factor is a sense of inner-directedness, an inner drive to make conscious choices in accordance with those principles which are highest in oneself.» (Linda Kreger Silverman, Institute for Advanced Development)

 • Søker du etter selv-realisering og selv-perfeksjon? 
 • Er du veldig selvbevisst?
 • Føler du mye empati og medfølelse for andre? 
 • Viser du et høyt nivå av moralsk ansvar og integritet? 
 • Motstår du autoritet når du opplever den som ikke velbegrunnet?

7. Perfeksjonisme 

«In a world in which emotional health is defined in terms of contentment, ability to relax, satisfaction with self and with life, and lack of inner conflicts, it is no wonder that the perfectionist is perceived as neurotic. Worse, the consistent messages that perfectionists receive throughout life convince them that there is some basic flaw in their personality which must be eradicated. This greatly exacerbates the amount of inner conflict with which they must cope. Not only do they feel shame, guilt and inferiority for not meeting their own standards; in addition, they feel shame, guilt and inferiority for having all this inner conflict. And this is where the tension can mount to the point of paralysis.» (Linda Kreger Silverman, 1987)

 • Er du bestemt på å gjøre ditt beste uansett hva det koster? 
 • Føler du at du ikke klarer å møte dine egne krav? 
 • Er du oppspist av selvtvil og selvkritikk?
 • Er selv-perfeksjon eller perfeksjonen i ditt livsverk den sentrale drivkraften i ditt liv? 
 • Er du klar over du din potensial og føler du deg ansvarlig for å leve i samsvar med den? 
 • Har du urimelige forventninger overfor andre? 

8. Introversjon

«All introverts are perfectionists. All gifted individuals are perfectionists in something (usually not their rooms). The gifted introvert is the perfectionist squared.» (Linda Kreger Silverman)

 • Foretrekker du dybde fremfor bredde sånn at du fokuserer på én aktivitet om gangen?
 • Er det vanskelig å bli kjent med deg? Er du mer opptatt av din indre verden enn andre mennesker? Har du kun et fåtall nære venner som du kjenner godt?
 • Føler du deg tynnhudet og derfor holder andre i god avstand? 
 • I en sosial sammenheng venter du til folk kommer til deg heller enn presentere deg selv? Tar du tid til å observere før du blir med? 
 • Utvikler du ferdigheter på egen hand før du viser resultatet til verden? 
 • Trenger du personvern? Respekterer du andres personvern? Hater du når ditt privat området blir invadert? 

9. Idealisme

«Advanced development has to do with recognizing and admiring a universal principle such as justice — and then growing to the point where you do justice. You do justice, not only because it is right but more so because you cannot do otherwise. You don’t believe in one thing but find yourself doing another; you become a just person.»(Karen C. Nelson, 1989)

«Excellence may be a universal ideal, but it is a personal goal for only a few. The attainment of excellence begins with a vision — a vision of what is possible. The vision does not visit everyone; it selects the most fertile ground for its development. What criteria does it use? Inherent capability, surely. However, there must also be emotional receptivity, a willingness to embrace the vision and devote oneself to it. If the ability is there, but the receptivity is lacking, the vision will be fleeting. It only remains with those who are willing to work toward its fruition.» (Linda Kreger Silverman)

 • Har du en tendens til å se det som kan være istedenfor det som er?
 • Er du sterkt koblet til en indre visjon og klar over at denne visjon vil bestandig utvikle seg?  
 • Føler du deg tvunget til å koble deg direkte til smertefulle sosiale lidelser slik at du kan utdanne andre gjennom din medfølelse og ofring? 
 • Jobber du uten stans for å bidra til en bedre verden i samsvar med dine idealer?