Pascale Coutanceau

Terapeut og pedagog

Jeg er født i Frankrike og har bodd i Norge i over 20 år. Jeg var ansatt som lærer i Bergen kommune fra 1998 frem til jeg flyttet til Sørlandet i 2013. Allerede når jeg jobbet som lærer var jeg opptatt av mellommenneskelige relasjoner. Så det ble en veldig naturlig vei å gå når jeg valgte å studere karriereveiledning på Høyskolen i Lillehammer i 2010. I 2011 tok jeg 1. året i familieterapi på Høgskolen i Bergen og fant ut at jeg ønsket å fordype meg i en terapitilnærming som fokuserte på relasjoner og som ga mer plass til sansene og det som skjer her og nå: gestaltterapi. Jeg valgte å studere ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt Høyskole) i Oslo og ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2016. Jeg har tatt imot klienter hos Arendal Psykoterapi og Utvikling siden 2012, etter godkjenning fra skolen.

Bedre psykisk helse

Målet mitt som terapeut er å bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet. Jeg ønsker å leve i en verden der mennesker lever mer i samsvar med seg selv, andre og omgivelsene sine. Jeg har erfart at det å lytte, anerkjenne og støtte andre hjelper dem å ha det bedre i livet. Samtidig er det viktig for meg å gi dem nøklene til selvstøtte, slik at de kan være sin egen terapeut etterhvert. Det er ingenting som gir meg mer glede og energi enn å se klienter utfolde seg, oppleve friheten av å være mer seg selv i livet sitt og ta sine egne valg, heller enn å være den de tror andre forventer de skal være.

Hvis du har opplevd å ikke føle deg sett av tidligere terapeuter, kan det være at jeg er en god match for deg!

For meg å være terapeut er litt som å være detektiv: noen har mistet livsglede, livsgnist, ro, trygge rammer og jeg hjelper dem å finne tilbake til det. Klientene kommer til meg med mange løse tråder og ofte kaotiske tanker og følelser. Sammen sorterer vi og setter ord på kaoset. Vi vet at etterforskningen nærmer seg slutten når klienten opplever mer indre ro og kraft. 

Mine rammer

Jeg startet Arendal Psykoterapi og Utvikling i 2014. Jeg ønsket meg en bedrift som kunne gi meg spillerom til å være både psykoterapeut og lærer,  med fokus på både behandling og formidling. Jeg holder gjerne kurs eller foredrag. Ta kontakt for å finne ut hvilket tema som er aktuelt å ta opp.

Jeg snakker norsk, fransk og engelsk flytende, og driver terapi i alle tre språkene etter behov.

Jeg er medlem av NGF, Norsk Gestaltterapeut Forening. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling.

Jeg er også medlem av PKI, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, og av IVK Norge, en organisasjon som fremmer empatisk kommunikasjon.

Min utdanning

2012-2016:   Gestaltterapiutdanning, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, Oslo

2011-2012:   Familieterapi og systemisk praksis, trinn 1, Høgskolen i Bergen

2010-2011:   Karriereveiledning, Høyskolen i Lillehammer

2000-2001:   Pedagogisk teori og praksis for morsmålslærere, Høgskolen i Bergen

1997:   Mellomfag i fransk, Universitetet i Bergen

1993-1996:   Mellomfag i engelsk med norsk som annet språk og grunnfag i nordiske språk, Universitetet i Caen, Frankrike

Om evnerikhet:

Annet:

  • EMDR trinn 1, ved psykolog Bjørn Aasen, 2022.
  • Veilederkurs ICDP (med vekt på veiledning av familier med minoritetsbakgrunn), BUFDIRBergen, 2011-2012
  • Innføring i Ikkevolds kommunikasjon, St Herblain, Frankrike, 2010
  • Følelseshåndtering (la Grammaire des émotions), Paris, Frankrike, 2009