Dårlig kommunikasjon

DÅRLIG KOMMUNIKASJON I PARFORHOLDET?

Alle klienter som kommer til meg for første gang til parterapi fyller ut et skjema med noen personlige opplysninger. Ett av de spørsmålene som de skal svare på lyder slik: kort beskrivelse av tema/situasjon/problemstilling. Nesten alle som kommer til parterapi skriver kommunikasjon i det feltet.

Etterhvert når jeg ber dem beskrive det de mener med kommunikasjon, så lyder det ofte slik:

  • «Jeg føler meg kritisert hele tida!»
  • «Vi snakker forbi hverandre.»
  •  «Jeg har en følelse av at jeg er ikke god nok for henne…»
  • «Han er stille i flere dager etter at vi har kranglet.»

Kommunikasjon er grunnlaget for alt annet i et parforhold – og det uansett hvilken partype man snakker om: ektepar, søsken, foreldre/barn, venner, sjef/ansatt, businesspartnerne, osv… Uten god kommunikasjon er det vanskelig å sørge for at alt det andre er på plass. 

I deres bok 10 principles for doing effective couples therapy beskriver John og Julie Gottman, hva et sunt parforhold består av: tillit og engasjement står som grunnmurer. Jeg vil legge til: felles grunnleggende verdier. Med dette solide grunnlag kan man bygge opp forholdet med:

  • å bli kjent med hverandres (og egen) indre liv
  • å vise takknemlighet og beundring
  • å bli vendt mot sin partner
  • å innta et positivt perspektiv
  • å håndtere konflikter 
  • å ha felles opplevelser, visjoner og drømmer

Kommunikasjon er middelet for å få dette til: vi bruker språk og kroppspråk for å dele med hverandre det vi ønsker og det vi trenger, og vi gir tilbakemeldinger ved å fortelle hverandre hvordan vi føler oss. (les om intense følelser her)  På den måten kan vi regulere og justere forholdet. Etter en stund, ofte når forelskelsen begynner å visne, begynner vi å føle oss oftere såret av det den andre gjør eller sier. For å beskytte seg mot dette begynner vi mer og mer å bruke det som J. og J. Gottman kaller Apokalypsens fire ryttere: kritikk, forakt, motangrep og/eller total tilbaketrekning. 

Det er lett å se hvor ødeleggende for parforholdet disse mekanismer som er egentlig ment til å beskytte oss kan være. Frykt og maktspill tar over og vi tør ikke være oss selv lenger. Det blir en ond spiral, som vi ofte blir vitne til uten å klare å stoppe den. Vi ender opp med å slenge kritikk, anklagelser og vurderinger på hverandre og mister kjærligheten av synet litt etter litt…

«Hvordan hjelper parterapi med kommunikasjon da», vil du kanskje spørre meg?

Vel, parterapi er som et slags språkkurs der paret lærer å lytte til seg selv og til hverandre på nytt, å snakke ærlig og åpent med hverandre om hva de føler og trenger. For bak enhver kritikk, forakt, motangrep eller total tilbaketrekning, ligger det et tragisk forsøk på å prøve å formidle vonde følelser og grunnleggende behov som ikke er møtt. Terapeuten fungerer da som en slags tolk som oversetter det partnere sier til hverandre. Terapeutens tilstedeværelse gjør det tryggere for paret å våge å uttrykke vanskelige følelser. Etterhvert lærer partnere selv å snakke til hverandre fra hjertet og terapeuten trekker seg mer i bakgrunnen. 

Prøv parterapi du også. Ikke la dårlig kommunikasjon mellom deg og partneren din ødelegge forholdet. Du kan lett bestille en time i online kalenderen vår. Gi det et forsøk!

Parterapi kommunikasjon