HVA ER ET GODT PARFORHOLD?

Jeg møter ofte klienter i terapi som er usikre på forholdet de er i: skal jeg bli eller skal jeg gå? 

«Jeg har alt for å være lykkelig, allikevel mangler jeg noe.»

«Vi har jo våre problemer som alle andre, men de gode øyeblikkene er jo ganske fine.»

«Jeg vet at ingen er perfekt, ikke jeg og ikke min partner, jeg lurer på om jeg er for krevende?»

Det er ikke alltid lett å måle et parforhold. Særlig når man er en del av dette forholdet. Vi mangler avstanden som hjelper oss å betrakte forholdet på en subjektiv måte. Og det er det mange henter når de kommer i parterapi (eller i individuell terapi). Ikke alle har vokst opp med lykkelige par rundt seg som kan brukes som et målestokk. Og det er ikke slik at vi lærer på skolen hva som kjennetegner gode forhold. Det er stort sett underforstått at alle vet intuitivt hvordan et sunt forhold ser ut. Og det kan være ganske fortvilende og frustrerende å føle at jeg er den eneste som ikke vet hvordan et godt forhold skal være… Men egentlig er det ikke så lett å koble seg til vår intuitiv kunnskap om hva som er godt for hver enkel av oss i relasjon til andre, for intuisjonen vår blir ofte farget eller dogget av våre små og store traumer, og av samfunnets og familiens formatering. Og til slutt mangler vi evnen til å vite hva som godt eller ikke. Hva som er godt eller ikke for meg. For det er det det handler om til syvende og sist. For det som er godt for andre er ikke nødvendigvis godt for meg, og det motsatte. 

Så en del av arbeidet vi gjør i parterapi er nettopp å lære å koble oss igjen til vårt indre liv slik at vi kan finne ut av hva vi egentlig vil og hva vi egentlig trenger. Og etterhvert være i stand til å velge det riktige forhold ut ifra oss selv.

Les også om intense følelser i parforholdet.

Når det er sagt, så finnes det allikevel en del kjennetegner som kan gi oss en pekepinn på om forholdet vi er i er et godt og sunt forhold. Så her har jeg samlet noen kriterier som du kan gå gjennom for å gjøre en slags tilstandsrapport over forholdet ditt, eller som du kan bruke som et kompass for å velge mer bevisst ditt neste forhold.

10 ting som kjennetegner et sunt parforhold:

  1. Du stoler på din partner og din partner stoler på deg.
  2. Dere kan regne med hverandre i vanskelige situasjoner.
  3. Du og din partner er like engasjert i det å ivareta eller forbedre forholdet.
  4. Dere er stolte av hverandre og nysgjerrig på hverandres indre liv.
  5. Dere viser deres kjærlighet ved å vende mot hverandre med små tegn hver dag.
  6. Dere klarer å håndtere konflikter ved å snakke sammen om det som har skjedd. 
  7. Du og din partner tar ansvar for egne følelser og behov og lar være å ta ansvar for den andres følelser og behov.
  8. Dere deler flere grunnleggende verdier.
  9. Dere har en felles fremtidsvisjon, felles drømmer eller prosjekter.
  10. Begge to kan være seg selv i forholdet, helt og ærlig.

Og det viktigste, det som limer alt sammen, det er god kommunikasjon. Det å snakke sammen på en respektfull og ærlig måte, utifra seg selv, er det som skal til for å kunne få på plass alle punktene over.

Er du fortsatt usikker på om parforholdet ditt er godt nok? Ønsker du å ivareta eller forbedre det du allerede har med partneren din? Da er parterapi noe for dere!

Ta det første skrittet mot et mer tilfredsstillende samliv og bestill en time nå.

Parterapi