Forakt

APOKALYPSENS RYTTER #2: FORAKT

Forakt er det mest ødeleggende som kan ta plass i en relasjon. Forakt handler om å rakke ned på alt det den andre gjør eller det den andre er. Julie og John Gottman skriver i deres bok 10 principles for doing effective couples therapy at forakt er den mest etsende av alle fire Apokalypse ryttere. Fordi det ødelegger ikke bare forholdet. Men fordi det ødelegger også lytterens immun system! Tenk det: at det å bli utsatt for forakt kan faktisk påvirke ditt immun system. Det setter ting i perspektiv, synes jeg.

Forakt er farget med avsky og ofte pakket inn i sarkasme og hån. Forakt handler like mye om det som blir sagt som om hvordan det er sagt: ord + kroppspråk.

  • Det prosjektet ditt, du vet jo at det aldri kommer til å fungere ikke sant? Jeg skjønner ikke at du prøver en gang! (sagt med den venstremunnviken som går opp)
  • Og der var vi igjen… Hvem bryr seg om dette virkelig… (sagt mens man ruller med øynene)

Når vi uttrykker forakt for andre, sier vi noe om hvor lite vi verdsetter andre og deres handlinger.   

     når du og det du gjør er feil, så slipper jeg å kjenne på hvor uperfekt jeg er (åå, det var godt!).

Forakt er en av de 4 kommunikasjonsformene som John og Julie Gottman kaller Apokalypsens fire ryttere. De 3 andre ryttere er kritikkforsvar og ugjennomtrengelighet. Akkurat som Apokalypsens fire ryttere, sprer disse måtene å snakke til hverandre på, giftighet og ødeleggelse i et parforhold. Og før vi vet ordet av det har de flyttet inn for godt og uansett hvor mye vi anstrenger oss for å få dem til å forsvinne, dukker de opp igjen, gang etter gang etter gang. Etterhvert flytter også inn bitterhet og utmattelse…

For å motvirke forakt i parforholdet er det viktig:

  1. at begge parter erkjenner at det oppstår i relasjonen. Forakt er ofte veldig dypt forankret i personen som bruker det og sterkt knyttet til ens selvfølelse. Det er en måte å beskytte seg mot å bli berørt av andres følelser. Samtidig for å sette en stopper for forakt må man nettopp kunne forstå hva forakt gjør emosjonelt med den som blir utsatt for det – og dermed hva det gjør med parforholdet. Hvilket er nettopp det som den som bruker forakt beskytter seg mot…
  2. at man lærer seg å virkelig lytte! For bak enhver utsagn preget av forakt skjuler det seg et umøtt behov. Og når du hører den andres behov da skjønner du at det handler egentlig ikke om deg, men om noe den andre trenger og ikke får. Og at forsøket på å legge ansvaret på deg er egentlig et forsøk på å be deg om hjelp for å møte behovet.
  • Det prosjektet ditt, du vet jo at det aldri kommer til å fungere ikke sant? Jeg skjønner ikke at du prøver en gang! (sagt med den venstremunnviken som går opp)

Jeg kunne trengt mot, håp og fremtidsvisjon jeg også…

  • Og der var vi igjen… Hvem bryr seg om dette virkelig… (sagt mens man ruller med øynene)

Jeg kunne trengt felleskap, noen som har samme interesser som meg.

    3. at den som blir utsatt for forakt jobber med sin indre styrke og selvverd. For når du er sikker på hvor           mye du er verdt, da er du ikke berørt av andres forakt og du unngår mennesker som bruker det som         et maktspill. 

Parterapi kan hjelpe dere å høre hva dere virkelig sier til hverandre. Klikk her for å bestille en time.