Forakt

APOKALYPSENS RYTTER #2: FORAKT

Som gestaltterapeut så hjelper jeg mennesker til å takle vonde og vanskelige ting. Her tar jeg for meg forakt.

Forakt er det mest ødeleggende som kan ta plass i en relasjon. Forakt handler om å rakke ned på alt det den andre gjør eller det den andre er. Julie og John Gottman skriver i deres bok «10 principles for doing effective couples therapy» at forakt er den mest etsende av alle fire Apokalypse ryttere. Fordi det ødelegger ikke bare forholdet. Men fordi det ødelegger også lytterens immun system! Tenk det: at det å bli utsatt for forakt kan faktisk påvirke ditt immun system. Det setter ting i perspektiv, synes jeg.

Forakt er farget med avsky og ofte pakket inn i sarkasme og hån. Forakt handler like mye om det som blir sagt som om hvordan det er sagt: ord + kroppspråk.

  • Det prosjektet ditt, du vet jo at det aldri kommer til å fungere ikke sant? Jeg skjønner ikke at du prøver en gang! (sagt med den venstremunnviken som går opp)
  • Og der var vi igjen… Hvem bryr seg om dette virkelig… (sagt mens man ruller med øynene)

Når vi uttrykker forakt for andre, sier vi noe om hvor lite vi verdsetter andre og deres handlinger.   

     når du og det du gjør er feil, så slipper jeg å kjenne på hvor uperfekt jeg er (åå, det var godt!).

Forakt er en av de 4 kommunikasjonsformene som John og Julie Gottman kaller Apokalypsens fire ryttere. De 3 andre ryttere er kritikkforsvar og ugjennomtrengelighet. Akkurat som Apokalypsens fire ryttere, sprer disse måtene å snakke til hverandre på, giftighet og ødeleggelse i et parforhold. Og før vi vet ordet av det har de flyttet inn for godt og uansett hvor mye vi anstrenger oss for å få dem til å forsvinne, dukker de opp igjen, gang etter gang etter gang. Etterhvert flytter også inn bitterhet og utmattelse…

For å motvirke forakt i parforholdet er det viktig:

  1. at begge parter erkjenner at det oppstår i relasjonen.
    Forakt er ofte veldig dypt forankret i personen som bruker det og sterkt knyttet til ens selvfølelse. Det er en måte å beskytte seg mot å bli berørt av andres følelser. Samtidig for å sette en stopper for forakt må man nettopp kunne forstå hva forakt gjør emosjonelt med den som blir utsatt for det – og dermed hva det gjør med parforholdet. Hvilket er nettopp det som den som bruker forakt beskytter seg mot…
  2. at man lærer seg å virkelig lytte!
    For bak enhver utsagn preget av forakt skjuler det seg et umøtt behov. Og når du hører den andres behov da skjønner du at det handler egentlig ikke om deg, men om noe den andre trenger og ikke får. Og at forsøket på å legge ansvaret på deg er egentlig et forsøk på å be deg om hjelp for å møte behovet.

Velkommen til gestaltterapi – som hjelper deg

I 2014 startet jeg Arendal Psykoterapi og Utvikling og nå kan jeg hjelpe deg uansett hvor i Norge eller verden du er. Via oppmøte, skjermmøte eller telefon kan jeg hjelpe deg med din psyke.

Jeg snakker norsk, fransk og engelsk flytende, og driver terapi i alle tre språkene etter behov – så her er du velkommen!

Gestaltterapeut Pascale Coutanceau